Consensis Mallsystem Mallar Blanketter

Tyvärr har vi tekniska problem med vår ordinarie hemsida för tillfället. Vi jobbar på att få upp den så snart som möjligt.
 

Mallsystemet uniForm®

Strategi, metod och verktyg för effektiv dokumentproduktion.

uniForm® är uppbyggt i moduler vilket innebär att man kan bygga på efterhand som behov uppstår.

Vi fokuserar på enhetlig dokumentprofil som skapar förtroende och en tydlig avsändare samt ett enhetligt arbetssätt som minimerar handhavandetid och utbildningstid.

Mallsystemet uniForm® underlättar för användarna och är i högsta grad kostnadseffektivt.

uniForm® omfattar också vår egenutvecklade förvaltningsmodell FoRM (Förvaltningsrådet för Mallar).

Senaste nytt i uniForm 2016 är att all lagring av information i systemet nu görs i xml-filer istället för ini-filer. Detta bidrar till att öka prestandan och ge en mer strukturerad lagring.

 

Att säkerställa grafisk profil

och ge användarna ett verktyg som effektiviserar och underlättar deras arbete är vad mallsystemet uniForm® gör.

Consensis är specialister på framtagning av dokumentprofil samt teknik för att förenkla för användare och organisation. Vi fokuserar på traditionella kunskaper kombinerade med ny teknik.

I vår analysmetod använder vi oss av prototyping som innebär att vi kopplar samman profil och teknik på ett tidigt stadium för att synliggöra konsekvenser och eventuella brister.

Välkommen att kontakta oss för mer information.
021-444 01 93
info@consensis.se

 

Åsa Boholm, VD

 

 

Consensis AB
info@consensis.se